Ocijeni igru


Odijeni astro bebu. �to god da joj obu�e� i dalje �e izgledati slatko i smje�no.

Za ovu igricu potreban je flash plug-in. Ako se igrica pokrenula, ne brini - to zna�i da je se na tvom ra�unalu ve� nalazi sav potrban software. U protivnom flash player mo�e� preuzeti ovdje:
flash plaYER
cave woman
SLIJEDE�A IGRICA OBLA�ENJA>>
INFO: wikipedia: Astrologija (gr�.: ?????????? = ?????? + ?????) se bavi prou�avanjem simboli�kog me�uutjecaja polo�aja i kretanja nebeskih tijela i time na zbivanja na Zemlji, te �ovjekovu osobnost ili slijedove doga�aja. Dio populacije, astrologiju smatra pseudoznano��u i smatra da nema znanstvenu utemeljenost. Astrologija ne poznaje sudbinu, narodni izraz koji joj se pripisuje. Astrolo�ka karta (horoskop) izra�uje se prema to�no odre�enom vremenu i zemljopisnom polo�aju, a tuma�enje se bazira na sintezi �etiri osnovna elementa: * planeta - deset nebeskih tijela: dva Svjetla (Sunce i Mjesec) i osam planeta (Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton). * znakova Zodijaka - dvanaest znakova: Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav, Djevica, Vaga, �korpion, Strijelac, Jarac, Vodenjak, Ribe. * astrolo�kih ku�a - dvanaest ku�a koje predstavljaju razli�ita podru�ja �ivota. * aspekata - kutna udaljenost izme�u planeta. Na Zapadu je �iroko poznati, medijski vrlo pojednostavljeni pristup astrologiji, pri �emu se ljudi dijele na dvanaest astrolo�kih znakova - prema znaku u kojem se nalazi Sunce u trenutku ro�enja; pa tako imamo 12 sun�evih znakova. Taj oblik kreiran od medija, koji se koristi gore navedenim modelom nastao je po�etkom dvadesetog stolje�a, popularna verzija jednog elementa iz natalne karte s kojom se i danas novine slu�e pojednostavljena je 12-kategorijska medijska forma. Za razliku od astrologije koja se slu�i izra�unom polo�aja nebeskih tijela s to�ke posmatranja ili ro�enja, postoje i druge kategorizacije koje se imenuju astrologije iako to nisu: